Như nào để thay đổi địa chỉ ip của bạn có nhiều lý do bạn muốn thay đổi địa chỉ ip của bạn và nhiều loại địa chỉ IP bạn có thể thay đổi . điều quan trọng là biết loại nào bạn quan tâm thay đổi trước khi tiếp tục . Tại sao thay đổi địa chỉ ip của bạn ? một số người thay đổi địa chỉ IP bên ngoài , công khai của họ để tránh cấm Online hoặc để bỏ qua giới hạn địa phương quốc gia mà một số site lợi dụng nội dung video của họ . việc thay đổi địa chỉ ip của một máy tính , điện thoại , hoặc router là hữu ích khi : ● bạn ngẫu nhiên cấu hình một địa chỉ không hợp lệ , như là một địa chỉ ip tĩnh không đúng . ● sử dụng một router trục trặc mà cung cấp những địa chỉ bad , như là một địa chỉ đã được sử dụng bởi một máy tính khác trên hệ thống . ● cài đặt một router mới và cấu hình lại hệ thống ngôi nhà của bạn để sử dụng địa chỉ IP mặc định của nó . Như nào để thay đổi địa chỉ IP công khai của bạn một địa chỉ IP bên ngoài , công khai là địa chỉ được sử dụng để liên lạc với hệ thống bên ngoài của bạn . Bạn có thể đọc thêm về như nào để thay đổi địa chỉ IP công khai của bạn , nói về sử dụng VPN để che giấu địa chỉ IP. một số nhà cung cấp dịch vụ cho địa chỉ ip tĩnh đến khách hàng của họ . điều này không phổ biến với người sử dụng gia đình khi hầu hết được cấu hình với một địa chỉ IP động , Nhưng nó có thể là trường hợp của bạn , bạn có thể liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ để yêu cầu một địa chỉ IP mới . Bạn không thể tự bạn thay đổi địa chỉ IP bên ngoài của bạn . Như nào để thay đổi địa chỉ IP cục bộ của bạn địa chỉ IP cục bộ được chỉ định cho router của bạn và bất kỳ thiết bị đằng sau một router , được gọi là địa chỉ IP riêng . Bạn có thể tìm địa chỉ IP gateway mặc định ( của router của bạn) và địa chỉ IP máy tính của bạn bằng một số cách . thay đổi một địa chỉ ip của router để thay đổi địa chỉ ip của router đòi hỏi đăng nhập vào router. Khi đăng nhập vào bạn có thể thay đổi địa chỉ IP bất kể cái gì bạn thích . tuy nhiên nên biết rằng địa chỉ IP này hầu như không bao giờ thay đổi trừ khi có một vấn đề với nó . địa chỉ IP mặc định là đủ cho hầu hết tình huống . thay đổi một địa chỉ IP máy tính Có một số cách để thay đổi địa chỉ IP , như là chỉ định cho một máy tính . Một cách là release và renew địa chỉ IP DHCP qua ipconfig/release và ipconfig/renew trong lệnh command. một cách khác để thay đổi địa chỉ ip tĩnh là tìm ra chỗ nào địa chỉ được cấp . Nếu router đang giữ địa chỉ đó , bạn phải thay đổi từ Router ; các bước là khác biệt đối với mỗi modem và thương hiệu . Tuy nhiên , nếu máy tính Windows có địa chỉ IP cài đặt là địa chỉ tỉnh bạn phải : 1. Mở Network and sharing Center từ Control Panel 2. Chọn change adapter setting ở bên trái của màn hình 3. kích đôi vào conmection 4. Mở properties 5. kích đôi vào ipv4 từ list 6. thay đổi địa chỉ IP từ thanh general hoặc chọn obtain an IP address automatically để cho router kiểm soát địa chỉ IP . thay đổi địa chỉ ip của điện thoại bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ IP trên thiết bị di động như điện thoại iPhone : 1. Mở Setting 2. vào Wifi option 3. gõ vào (i) nhỏ cạnh Network 4. Vào thanh Static ở IP address area 5. vào chi tiết hệ thống bằng tay , như địa chỉ ip của chính bạn , thông tin DNS … CHÚ Ý : lựa chọn địa chỉ IP riêng không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống .

Như nào để thay đổi địa chỉ ip của bạn

có nhiều lý do bạn muốn thay đổi địa chỉ ip của bạn và nhiều loại địa chỉ IP bạn có thể thay đổi . điều quan trọng là biết loại nào bạn quan tâm thay đổi trước khi tiếp tục .

Tại sao thay đổi địa chỉ ip của bạn ?

một số người thay đổi địa chỉ IP bên ngoài , công khai của họ để tránh cấm Online hoặc để bỏ qua giới hạn địa phương quốc gia mà một số site lợi dụng nội dung video của họ .

việc thay đổi địa chỉ ip của một máy tính , điện thoại , hoặc router là hữu ích khi :

 • bạn ngẫu nhiên cấu hình một địa chỉ không hợp lệ , như là một địa chỉ ip tĩnh không đúng .
 • sử dụng một router trục trặc mà cung cấp những địa chỉ bad , như là một địa chỉ đã được sử dụng bởi một máy tính khác trên hệ thống .
 • cài đặt một router mới và cấu hình lại hệ thống ngôi nhà của bạn để sử dụng địa chỉ IP mặc định của nó .

Như nào để thay đổi địa chỉ IP công khai của bạn

một địa chỉ IP bên ngoài , công khai là địa chỉ được sử dụng để liên lạc với hệ thống bên ngoài của bạn . Bạn có thể đọc thêm về như nào để thay đổi địa chỉ IP công khai của bạn , nói về sử dụng VPN để che giấu địa chỉ IP.

một số nhà cung cấp dịch vụ cho địa chỉ ip tĩnh đến khách hàng của họ . điều này không phổ biến với người sử dụng gia đình khi hầu hết được cấu hình với một địa chỉ IP động , Nhưng nó có thể là trường hợp của bạn , bạn có thể liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ để yêu cầu một địa chỉ IP mới . Bạn không thể tự bạn thay đổi địa chỉ IP bên ngoài của bạn .

Như nào để thay đổi địa chỉ IP cục bộ của bạn

địa chỉ IP cục bộ được chỉ định cho router của bạn và bất kỳ thiết bị đằng sau một router , được gọi là địa chỉ IP riêng . Bạn có thể tìm địa chỉ IP gateway mặc định ( của router của bạn) và địa chỉ IP máy tính của bạn bằng một số cách .

Thay đổi một địa chỉ ip của router

để thay đổi địa chỉ ip của router đòi hỏi đăng nhập vào router. Khi đăng nhập vào bạn có thể thay đổi địa chỉ IP bất kể cái gì bạn thích . tuy nhiên nên biết rằng địa chỉ IP này hầu như không bao giờ thay đổi trừ khi có một vấn đề với nó . địa chỉ IP mặc định là đủ cho hầu hết tình huống .

Thay đổi một địa chỉ IP máy tính

Có một số cách để thay đổi địa chỉ IP , như là chỉ định cho một máy tính . Một cách là release và renew địa chỉ IP DHCP qua ipconfig/release và ipconfig/renew trong lệnh command.

một cách khác để thay đổi địa chỉ ip tĩnh là tìm ra chỗ nào địa chỉ được cấp . Nếu router đang giữ địa chỉ đó , bạn phải thay đổi từ Router ; các bước là khác biệt đối với mỗi modem và thương hiệu .

Tuy nhiên , nếu máy tính Windows có địa chỉ IP cài đặt là địa chỉ tỉnh bạn phải :

 1. Mở Network and sharing Center từ Control Panel
 2. Chọn change adapter setting ở bên trái của màn hình
 3. kích đôi vào conmection
 4. Mở properties
 5. kích đôi vào ipv4 từ list
 6. thay đổi địa chỉ IP từ thanh general hoặc chọn obtain an IP address automatically để cho router kiểm soát địa chỉ IP .

Thay đổi địa chỉ ip của điện thoại

bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ IP trên thiết bị di động như điện thoại iPhone :

 1. Mở Setting
 2. vào Wifi option
 3. gõ vào (i) nhỏ cạnh Network
 4. Vào thanh Static ở IP address area
 5. vào chi tiết hệ thống bằng tay , như địa chỉ ip của chính bạn , thông tin DNS …

CHÚ Ý : lựa chọn địa chỉ IP riêng không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống .

 

 

Viết bình luận