Như nào để kết nối một camera ip đến đầu ghi DVR ?

Như nào để kết nối một camera ip đến đầu ghi DVR ?

  1. Camera ip phải hỗ trợ OnVif
  2. Đầu ghi DVR phải hỗ trợ kết nối camera ip
  3. Độ phân giải của camera ip phải bằng hoặc thấp hơn phân giải mode IP của DVR .

Đây là các bước

1 . Kết nối DVR và camera IP vào cùng router với các mạng riêng để chúng ở cùng vùng mạng . ( Nếu đó là một camera Wifi IP , đó là ok camera kết nối đến router bởi wifi , không với cáp Ethernet ) .

2 . Kết nối DVR đến màn hình

3 . Thay đổi DVR sang mode IP hoặc IP và Analog . Hệ thống sẽ khởi động lại sau khi bạn thay đổi mode .

Như nào để kết nối một camera ip đến đầu ghi DVR ?

Như nào để kết nối một camera ip đến đầu ghi DVR ?

4 . Kích vào biểu tượng + ở giữa

Như nào để kết nối một camera ip đến đầu ghi DVR ?

5 . Kích vào tìm kiếm search , chọn camera , kích vào thêm Add , gõ vào mật khẩu và kích vào Apply .

Như nào để kết nối một camera ip đến đầu ghi DVR ?

6 . Kiểm tra biểu tượng kết nối. Kích vào Exit . Video trực tiếp xuất hiện .

Nếu bạn thấy biểu tượng được kết nối nhưng không có hình ảnh , hãy thay đổi tiêu chuẩn video hoặc Reboot lại DVR để thử .

Như nào để kết nối một camera ip đến đầu ghi DVR ?

 

Viết bình luận