10 dong ho thong minh tre em tot nhat 2018

Đồng hồ thông minh GPS trẻ em – những câu hỏi thường gặp .

Trước khi đặt một SIM card vào đồng hồ để sử dụng , trước hết chúng ta cần đảm bảo nó đáp ứng những cái sau :

  1. SIM card là mạng GSM
  2. Có data 2G
  3. Có gọi ID

Những câu hỏi thường xuyên khi sử dụng đồng hồ .

1 . Ứng dụng thất bại gửi bất kỳ thông tin lệnh nào

2 . Ứng dụng bản đồ không cập nhật vị trí hiện thời và thời gian của đồng hồ , thất bại định vị định vị lỗi

Nguyên nhân : đồng hồ không được kết nối đến server .

Giải pháp :

  1. Kiểm tra tín hiệu GSM đồng hồ là đúng và chuyển sang dấu hiệu E .
  2. Kiểm tra liệu sim card bên trong đồng hồ có thể hỗ trợ 2G data .
  3. Kiểm tra các tham số server đồng hồ , gồm có IP , cổng , và ID có đúng với server . Nguồn đồng hồ bật trong khi kiểm tra các tham số đồng hồ , gửi một tin nhắn text đến sim card bên trong đồng hồ bằng điện thoại của bạn với nội dung pw,123456,ts# , tin nhắn text được viết bằng tiếng Anh . Khi điện thoại hửi tin nhắn văn bản được gửi đi thành công , nó sẽ nhận một tin nhắn trả lời mà bao gồm IP , cổng server và ID …

Nhìn chung tin nhắn trả lời sẽ hiện ra như sau :

ver:G36_V2.00_2015.05.12_17.34.40;
ID:1451498657;( Kiểm tra liệu số ID thiết bị giống với ID trên đồng hồ )
imei:359614514986574;(IMEI giống như trên đồng hồ)
ip_url:ser.3g-elec.com;
port:8001;(nếu cổng là đúng)
center:;
slave:;
sos1:;
sos2:;
sos3:;
upload:600S;
bat level:96;
language:1;
zone:8.00;
GPS:NO(0);
GPRS:OK(73);
pw:123456;

So sánh với thông tin trả lời đồng hồ , Nếu ID trên đồng hồ khác với ID từ tin nhắn , cái đó có nghĩa là mã vạch ID sai trên đồng hồ , tuy nhiên chỉ việc reset lại số IMEI , sử dụng một điện thoại di động gửi một tin nhắn văn bản đến đồng hồ với nội dung tin nhắn pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxxxx# . Đồng hồ sẽ trả lời bằng một tin nhắn đến điện thoại di động khi tin nhắn được gửi đi thành công .

Ví dụ : pw,123456,imei,359614514986574#

4 . Kiểm tra danh sách thiết bị trong ứng dụng điện thoại “ ME” , để xác nhận liệu ID được đăng ký là giống với ID như trên đồng hồ .

Câu hỏi 3 : nó hiện mạng bận khi điện thoại gọi cho đồng hồ .

Nguyên nhân : đồng hồ không thể nhận ra số điện thoại gọi đến hoặc gọi cho đồng hồ trong giai đoạn “ không làm phiền “

Giải pháp :

1 . Kiểm tra trên ứng dụng nếu cài đặt số của người gọi không ở trong số cài đặt trong ứng dụng .

2 . Số hiển thị trên đồng hồ mà điện thoại gọi đến đồng hồ là không giống như số cài đặt trong ứng dụng , trong khi sim card đồng hồ và sim card điện thoại trên group VPN service . Ví dụ đồng hồ chỉ có thể hiện thị một số đầy đủ , trong khi đó thiết lập số VPN trong ứng dụng , hoặc hiển thị một số VPN trên đồng hồ sau khi cài đặt một số đầy đủ trong ứng dụng , cả hai trường hợp này là không được nhận dạng bởi đồng hồ , số cài đặt trong ứng dụng cần được phù hợp với đồng hồ .

3 . Kiểm tra liệu ứng dụng cài đặt ở thời gian KHÔNG LÀM PHIỀN , trong suốt thời gian này , đồng hồ từ chối bất kỳ cuộc gọi đến nào .

Câu hỏi 4 : đồng hồ có thể trả lời bất kỳ số gọi nào .

Lí do : sim card trong đồng hồ không có dịch vụ gọi ID , không thể nhận diện số để từ chối cuộc gọi .

Giải pháp : Dùng sim card có dịch vụ gọi đến ID

Câu hỏi 5 : ứng dụng không thể cập nhật vị trí , nhưng thời gian được cập nhật , hiện ra biểu tượng LPS

Lý do : vị trí tín hiệu GPS của đồng hồ là kém hoặc ở trong tình trạng ngủ

Giải pháp :

  1. Mang đồng hồ ra bên ngoài ở nơi rộng rãi , sau đó chạm vào vị trí ở ứng dụng , nó sẽ bật GPS ngay lập tức .
  2. Đồng hồ sẽ không bao giờ cập nhật dữ liệu ở tình trạng ngủ , để tiết kiệm năng lượng pin , ứng dụng gửi vị trí lần cuối của đồng hồ , bạn có thể làm đánh thức đồng hồ bằng cách rung đồng hồ và chạm vào vị trí trên ứng dụng

Câu hỏi 6 : nó hiện không được kết nối khi đồng hồ gọi .

Lý do : tín hiệu GSM của SIM card đồng hồ là không tốt hoặc sử dụng lựa chọn sim tín hiệu kém .

Giải pháp : kiểm tra hiệu tín hiệu GSM là tốt , bạn có thể đọc nó từ hiển thị đồng hồ . Nếu tính hiệu không tốt nó có thể là anten GSM lắp ráp sai ( cái này hiếm khi xảy ra ) hoặc SIM không được cài đúng , có thể cài và thử nó lại .

Câu hỏi 7 : ID trong đồng hồ trả lời các thông số tin nhắn khác so với ID trên nắp vỏ pin đồng hồ , kết quả là đồng hồ không thể kết nối đến server .

Lý do : sản phẩm lắp sai , không thể quét mã vạch hoặc đọc mã sai .

Giải pháp : sử dụng IMA đồng hồ trên lắp vỏ pin . Sử dụng điện thoại di động của bạn để gửi một tin nhắn văn bản để thiết lập IP với nội dung pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxxxx#  ( chỉnh sửa tin nhắn văn bản bằng tiếng Anh )

Viết bình luận