Showing all 6 results

Đầu ghi hình J-TECH JHY5108 – J-TECH JHY5208

990,000

Đầu ghi hình J-TECH JHY5116

1,850,000

Đầu ghi hình J-TECH JHY5204 ( 2*Sata )

1,050,000

Đầu ghi hình J-TECH JHY5424 ( 4*Sata )

1,900,000

Đầu ghi J-Tech JHD3016

780,000

Đầu ghi J-Tech JHD3116 ( 2*Sata )

1,150,000
Back to Top