Như nào sử dụng tài khoản gmail để thiết lập báo động mail cho đầu ghi DVR camera

1 . Đăng ký một tài khoản Gmail , và đăng nhập vào

2 . Vào mailbox của bạn > click vào  ở góc trên bên phải trang  > vào “ My account “

NHU-NAO-SU-DUNG-GMAIL-DE-THIET-LAP-BAO-DONG-MAIL-CHO-DAU-GHI-DVR-CAMERA

3 . Click vào “Sign-in &security” kéo xuống cuối trang

Bật  “Allow less secure apps”

NHU-NAO-SU-DUNG-GMAIL-DE-THIET-LAP-BAO-DONG-MAIL-CHO-DAU-GHI-DVR-CAMERA

NHU-NAO-SU-DUNG-GMAIL-DE-THIET-LAP-BAO-DONG-MAIL-CHO-DAU-GHI-DVR-CAMERA

4 . Sau đó bạn sẽ nhận được một email từ google có nghĩa “less secure apps” đã được bật

NHU-NAO-SU-DUNG-GMAIL-DE-THIET-LAP-BAO-DONG-MAIL-CHO-DAU-GHI-DVR-CAMERA

5. Vào đầu ghi DVR . Kích chuột phải  > Chọn Main Menu > Setup > Network để kiểm tra kết nối mạng .

Sau đó chọn Main Menu>Information>Network để kiểm tra đầu ghi DVR của bạn được kết nối thanh công chưa

NHU-NAO-SU-DUNG-GMAIL-DE-THIET-LAP-BAO-DONG-MAIL-CHO-DAU-GHI-DVR-CAMERA

6 . Kích chuột phải > chọn Main Menu > Setup>Network>Email

Vào Gmail SMTP Server (smtp.gmail.com) của bạn ở ” SMTP Server”

Vào tài khoản Gmail của bạn ở “Send Address”

Vào mật khẩu Gmail của bạn trong “Password”

Vào 03 địa chỉ inbox của ban ở “Receive Address123”

Sau đó , click “ Apply” > click “Test”.

NHU-NAO-SU-DUNG-GMAIL-DE-THIET-LAP-BAO-DONG-MAIL-CHO-DAU-GHI-DVR-CAMERA

7 . Khi hệ thống nhắc bạn ” Test Email-Successful”, có nghĩa thiết lập báo động mail cho đầu ghi của bạn thành công

NHU-NAO-SU-DUNG-GMAIL-DE-THIET-LAP-BAO-DONG-MAIL-CHO-DAU-GHI-DVR-CAMERA

 

 

Viết bình luận