cac-van-de-ve-sac-pin-laptop

Các vấn đề về sạc pin laptop

Trong bài viết này tôi giải thích như nào để xử lý các vấn đề sạc pin . Tôi sẽ thảo luận những những ví dụ lỗi phổ biến nhất và gợi ý một số cách xử lý .

Ví dụ số 1

Laptop tắt khi adapter AC được rút ra

Khi bạn di chuyển mũi tên con trỏ trên biểu tượng pin trong khi laptop được kết nối với adapter , nó hiện lên đang sạc “ charging” .

cac-van-de-ve-sac-pin-laptop

Utility nguồn ( nếu có ) cũng hiện nên là pin được kết nối và “đang sạc” .

cac-van-de-ve-sac-pin-laptop

Nhưng ngay khi bạn rút adapter AC , laptop bị tắt hoàn toàn .

Các vấn đề có thể :

1 . Pin không được đặt chính xác , thử kết nối nó lại

2 . Tiếp xúc pin bị bẩn hoặc bị oxi hóa và nó không có có kết nối tốt với mainboard . Sử dụng một số số cách để lau chỗ tiếp xúc điện .

3 . Nếu kết nối lại đi không giúp , có khả năng là nó bị kém và phải được thay .

4 . Nếu bạn đã thay thế đi nhưng vấn đề vẫn còn , cái này này là lỗi liên quan đến mainboard . Rõ ràng là các mạch sạc trên mainboard bị hỏng . Trong trường hợp này toàn bộ mainboard phải được thay thế ( hoặc sửa chữa thành phần hỏng )

Ví dụ 2

Đi không được tìm thấy bởi laptop

Có một dấu thập đỏ ở trên biểu tượng Pin

cac-van-de-ve-sac-pin-laptop

Nếu bạn di chuyển mũi tên chuột trên biểu tượng pin , nó xuất hiện “ không tìm thấy pin” .

Các vấn đề có thể :

1 . Khả năng là pin bị chết . Bạn có khả năng lớn khắc phục vấn đề này bằng việc thay thế nó với một cái mới .

2 . Nếu thay thế pin không giúp ích , đây là là lỗi liên quan đến mainboard . Mainboard phải được thay thế ( hoặc sửa chữa thành phần )

Ví dụ 3

Pin hết rất nhanh sau khi nó đạt đến một số điểm giới hạn .

cac-van-de-ve-sac-pin-laptop

Pin được phát hiện và được sạc đến 100% .

Khi bạn rút adapter AC , nó mất thời gian bình thường tiêu hao pin đến một số điểm giới hạn ( như là 80%) sau đó hao rất nhanh đến 0% .

Các vấn đề có thể :

Pin bị hỏng . Nó phải được thay với một cái mới .

Ví dụ 4

Pin chỉ sạc nếu nguồn được cắm đúng vị trí .

Bạn phải lắc chốt nguồn để sạc pin . Sau khi nó đúng vị trí , Nó sạc một cách cách chính xác .

cac-van-de-ve-sac-pin-laptop

Các vấn đề có thể :

1 . Adapter AC lỗi . Cáp nguồn adapter AC bị hỏng . Đây là như nào để test adapter AC của bạn .

2 . Nếu adapter AC hoạt động tốt , có lẽ cái này là do Jack nguồn ( đầu nối chỗ bạn cắm adapter nguồn ) hỏng.  Trong trường hợp này Jack nguồn phải được thay thế .

cac-van-de-ve-sac-pin-laptop

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận