nhu-nao-de-thao--man-hinh-laptop-Lenovo-ideapad-FLEX-4

Tháo màn hình cảm ứng laptop Lenovo ideapad FLEX4

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tháo panel màn hình và tháo màn hình cảm ứng từ laptop Lenovo ideapad FLEX 4 .

Bạn có thể sử dụng hướng dẫn làm cho một trong những model sau :

Ideapad FLEX 4-1570 | ideapad FLEX 4-1580

Ideapad FLEX 4-1470 | Ideapad FLEX 4-1480 | Ideapad FLEX 4-1435

Để mở panel màn hình và tháo màn hình cảm ứng cần tháo áo màn hình trước như tôi đã giải thích trong hướng dẫn trước tháo laptop Lenovo ideapad FLEX 4 .

Bước 1

Có hai nắp vít bằng cao su ở góc bên phải và bên trái phía dưới của panel màn hình .

nhu-nao-de-thao--man-hinh-laptop-Lenovo-ideapad-FLEX-4

Nắp cao su tự dính và có thể được tháo dễ dàng với một nhíp nhọn . Tháo cả hai vít ra khỏi cạnh trái và phải . 

nhu-nao-de-thao--man-hinh-laptop-Lenovo-ideapad-FLEX-4

Bước 2

Sử dụng một công cụ mở vỏ kim loại , bẩy lên và tháo 2 nắp vỏ nhựa ra khỏi cạnh phải và cạnh trái của panel màn hình .

nhu-nao-de-thao--man-hinh-laptop-Lenovo-ideapad-FLEX-4

Bước 3

Bắt đầu tháo lắp vỏ ở giữa các bản lề màn hình

nhu-nao-de-thao--man-hinh-laptop-Lenovo-ideapad-FLEX-4

Bước 4

Tháo lắp vỏ . Bạn sẽ cần sử dụng đủ lực để tháo lắp vỏ này . Có nhiều chốt bị ẩn giữ nó với panel màn hình .

nhu-nao-de-thao--man-hinh-laptop-Lenovo-ideapad-FLEX-4

Bước 5

Tháo 2 vít giữ bộ phận màn hình cảm ứng với vỏ màn hình .

nhu-nao-de-thao--man-hinh-laptop-Lenovo-ideapad-FLEX-4

Bước 6

Di chuyển màn hình cảm ứng theo hướng về bản lề .

nhu-nao-de-thao--man-hinh-laptop-Lenovo-ideapad-FLEX-4

Trước khi bạn di chuyển màn hình cảm ứng sẽ không có khe hở ở trên cùng .

nhu-nao-de-thao--man-hinh-laptop-Lenovo-ideapad-FLEX-4

Khi bạn di chuyển màn hình cảm ứng , một khe hở sẽ xuất hiện giữa mép và vỏ .

nhu-nao-de-thao--man-hinh-laptop-Lenovo-ideapad-FLEX-4

Bước 8

Bây giờ bạn có thể tách bộ phận màn hình cảm ứng ra khỏi vỏ màn hình và đặt nó lật ngược trên bàn .

nhu-nao-de-thao--man-hinh-laptop-Lenovo-ideapad-FLEX-4

Đây là như nào các cáp được đi bên trong nắp bản lề màu bạc . Có một vỏ cao su giữ bản lề ở bên trong .

nhu-nao-de-thao--man-hinh-laptop-Lenovo-ideapad-FLEX-4

Bạn có thể dễ dàng tháo vỏ ra khỏi nắp bản lề .

Bạn không phải tháo vỏ . Tôi chỉ muốn trình bày nó ở đâu nếu vỏ vô tình rơi ra .

nhu-nao-de-thao--man-hinh-laptop-Lenovo-ideapad-FLEX-4

Bước 9

Tháo các cáp anten ra khỏi đường dẫn trên cạnh trái và cạnh phải của bộ phận màn hình cảm ứng .

nhu-nao-de-thao--man-hinh-laptop-Lenovo-ideapad-FLEX-4

Bước 10

Ngắt kết nối màn hình LCD ra khỏi Bo màn hình cảm ứng

Bây giờ bạn có thể thay thế màn hình cảm ứng với một cái mới . Màn hình LCD được gắn cố định đến kính và không thể được thay thế riêng .

nhu-nao-de-thao--man-hinh-laptop-Lenovo-ideapad-FLEX-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận