DONG HO Q90 TAI HAI PHONG

Cài đặt đồng hồ thông minh GPS cho trẻ sử dụng lệnh SMS

Hướng dẫn này là cho đồng hồ thông minh GPS Q50, Q60, Q80, Q90, GW100, GW100S, GW200, GW200S, GW300, GW500S, GW600S, GW700, GW800, GW900, GW900S, GW1000, EW100, K911 ngoài dịch vụ và ứng dụng cơ bản được đưa ra bởi nhà sản xuất , bạn có thể sử dụng tin nhắn SMS để cài đặt hoặc kiểm tra độ tin cậy của đồng hồ . Lệnh thường sử dụng bằng cách gửi tin nhắn trên số điện thoại của sim cài vào đồng hồ . Chúng ta hãy xem nguyên tắc tạo một lệnh cho đồng hồ . Ví dụ : pw,123456,ts#
1. Bước đầu tiên luôn là dòng pw , mà cho biết bước tiếp theo sẽ là mật khẩu đồng hồ , sau dấu phẩy.
2. Bước thứ hai : 123456 là mật khẩu của đồng hồ , mà thường được thiết lập bởi nhà sản xuất . Nếu bạn không chỉnh sửa cài đặt mật khẩu , bạn sẽ có mật khẩu này. Một mật khẩu được biết mặc định khác được thiết lập bởi một số nhà sản xuất là 523681 . Nếu mật khẩu đầu tiên không hoạt động , bạn có thể thử cái thứ hai .
3. Bước thứ 3 của lệnh là lệnh của nó , mà đồng hồ sẽ chạy . Ts- yêu cầu cho cài đặt đồng hồ hiện hành .
Quan trọng ! Tin nhắn SMS lên loại trừ dấu cách ở bắt đầu/kết thúc/ở giữa dòng – nó phải bắt đầu với pw , kết thúc với # và tất cả kí tự phải không viết hoa . Lệnh trên là bước cần thiết đầu tiên để chẩn đoán phát hiện và kiểm tra cài đặt đồng hồ của bạn . Gửi nó qua tin nhắn SMS số của đồng hồ và đợi tin nhắn trả lời cho cài đặt hiện hành . Bạn sẽ có tin nhắn text như sau .
ver:G36S_THREE_V1.00_ … ID:6005286232; imei:357860052862329;ip_url:tcp.findmykids.org; port:8001; center:+7905*******; slave:; sos1:; sos2:; sos3:;profile:1; upload:300S; bat level:95; language:9; zone:5.00; GPS:NO(0); GPRS:OK(100);
Chúng ta hãy nhìn vào mỗi điểm :
● Ver – phiên bản phần mềm hiện hành của đồng hồ.
● ID – nhận dạng đồng hồ duy nhất sử dụng tích hợp đồng hồ với bất kỳ dịch vụ nào .
● Imei – imei thiết bị , được sử dụng thay ID để hợp nhất với đồng hồ .
● Tham số ip_url và port là một số cài đặt được sử dụng nhiều nhất . Đây là dịch vụ và địa chỉ port , mà đồng hồ phát data hiện hành , bao gồm thông tin về vị trí . Khi bạn hợp nhất đồng hồ với bất kỳ dịch vụ nào , nó sẽ thiết lập data của server , và những dịch vụ khác không còn nhận nó nữa . Đó là tại sao đồng hồ chỉ có thể chạy với một ứng dụng. Thông tin trên những cài đặt lại có thể được tìm thấy dưới đây .
● Center và slave – số điện thoại được liệt kê như số “ quản lý” . Chỉ những số này có thể gọi đồng hồ và chỉnh sửa một số cài đặt . Đó là tại sao số điện thoại của bạn được liệt kê ở đó .
● SOS1,SOS2,SOS3 – số điện thoại , nơi đồng hồ sẽ gọi và gửi tin nhắn văn bản khi cài đặt được chọn và nút SOS được ấn .
● Bat level – mức pin hiện hành
● Language – số ngôn ngữ thiết lập trên đồng hồ , những tùy chọn có thể là ( …
● Zone – thời gian khu vực của đồng hồ . Ví dụ “ GMT-6:00 sẽ được chỉ định như “-6.00 , “ GMT + 5:30” sẽ được chỉ định như “5.5” . Bạn sẽ cần thông tin này nếu bạn muốn thay đổi nó .
● GPS – tham số này cho biết hiệu lực hiện hành của vệ tinh GPS ( số của chúng xuất hiện trong dấu ngoặc đơn ) . Vị trí là có thể nếu đồng hồ tìm thấy ít nhất 3 vệ tinh , tối đa là 9 . Càng nhiều vệ tinh đồng hồ tìm thấy vị trí càng chính xác hơn .
● GPRS – hiệu lực của Internet . Nếu bạn thấy ở đây “ No” – Internet là không dùng được trên đồng hồ . Nó là một trong những vấn đề phổ biến nhất khi hoạt động . Chúng ta sẽ xem như nào có thể thiết lập internet trên đồng hồ trong đoạn dưới đây.

Nếu đồng hồ không trả lời đến lệnh TS

Trước hết , kiểm tra đồng hồ đang bật và đang chạy . Buồn cười nhưng hầu hết người dùng bị sơ suất ở bước rõ ràng này . Thứ hai đảm bảo rằng bạn gửi lệnh đến số chính xác của Sim card cài vào đồng hồ này . Cách dễ nhất để kiểm tra là gọi đồng hồ và chắc chắn rằng chúng đang rung . Tuy nhiên cái này yêu cầu số của bạn được thiết lập như là số center hoặc slave. Nếu đồng hồ không rung , bảng xếp hạng có một sim card cài vào điện thoại và gọi từ nó để tìm số điện thoại chính xác . Nếu số điện thoại là chính xác , nếu số là chính xác , có khả năng là sim card vừa hết tiền để nhận hoặc gửi một tin nhắn trả lời .Để kiểm tra cái này , chúng tôi đề nghị cài sim card vào điện thoại và kiểm tra số dư và hiệu lực của Internet . Nếu những bước trên không giúp có trả lời từ lệnh TS, có khả năng rằng bạn sử dụng mật khẩu khác 123456, thử mật khẩu 523681 . Nếu nó vẫn không hoạt động , bạn nên liên lạc với trung tâm dịch vụ.
Thay đổi địa chỉ server thiết lập cho đồng hồ GPS để hoạt động với server < Find My Kid>, tham số sao phải được thiết lập: Chúng được thiết lập một cách tự động khi bạn tích hợp đồng hồ qua ứng dụng. Nếu bạn có những tham số khác, có nghĩa rằng bạn đã test dịch vụ khác nữa và dịch vụ này đã thay đổi cài đặt hoặc cài đặt không được thiết lập trong suốt hợp nhất với đồng hồ. Bạn có thể gửi tin nhắn sau để thiết lập chúng: pw,123456,ip,tcp.findmykids.org,8001#

Như nào để trở lại Setracker

Setracker không gửi lại tin nhắn một cách tự động khi được sử dụng. Để trở lại Setracker bạn cần thiết lập lại địa chỉ của nó một cách thủ công, sử dụng lệnh sau: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Sim – card có truy cập internet, nhưng đồng hồ không hoạt động.

Nếu bạn đảm bảo rằng internet có thể sử dụng khi sim – card ở trong điện thoại, và đồng hồ vẫn không hoạt động, bạn có thể cần thiết lập APN chính xác từ hãng. Thường thì nó được cung cấp bởi hãng một cách tự động, nhưng không phải tất cả sim – card và nhà khai thác. Để thiết lập APN , gửi lệnh như pw,123456,apn,NAME_APN, LOGIN_APN,PASSWORD_APN#. Bạn có thể dễ dàng lấy tham số cho APN cho nhà khai thác của mình, sử dụng Google và tìm kiếm “ cài đặt APN…

Viết bình luận