thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Thay thế bàn phím mà không phải thay vỏ trên

Hôm nay tôi trình bày như nào chỉ thay thế bàn phím mà không thay toàn bộ vỏ laptop ngay cả cả khi bàn phím không thể tháo . Đây là một quá trình tự làm có rủi ro nhưng tôi nghĩ bạn dù sao cũng không có gì phải mất cả . 

Bạn sẽ cần một máy hàn rẻ tiền vì chúng ta sẽ làm chảy một số nhựa . Chuẩn bị làm việc trong khu vực thoáng bởi vì nó sẽ có nhiều mùi .

Bàn phím được gắn cố định đến vỏ trên

Trong các các laptop mới nhất một bàn phím được gắn cố định đến vỏ trên . Nếu bàn phím bị hỏng do lý do nào đó ( chất lỏng tràn , phím bị hỏng , hỏng hóc do vô tình .. ) nó cần thay thế toàn bộ vỏ trên ( theo nhà sản xuất ) . Tại sao lại như thế ?

Trên hình ảnh sao bạn có thể thấy mặt sau của vỏ trên laptop HP được tháo . Như bạn có thể thấy có một giá kim loại giữ bàn phím với vỏ trên . 

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Nếu bạn nhìn gần hơn , bạn sẽ thấy giá được đinh tán đến vỏ trên và nó không thể tháo rời . Đó là cái vấn đề .

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Tháo bàn phím cũ

Để tháo bàn phím cũ bạn phải gỡ tất cả các đinh tán và tôi sẽ sử dụng một hàn kim loại để bắt đầu làm cái đó .

Chèn một công cụ bẩy kim loại vào dưới giá bàn phím và bật nó lên . Trong khi nhấc giá lên , làm chảy tán nhựa đến khi nó đi qua cái lỗ và giá tách khỏi bộ phận vỏ trên. Sau đó tiếp tục sang cái đinh tán tiếp theo .

cố gắng không tháo hoàn toàn đinh tán và để lại một ít ngựa còn lại bởi vì chúng ta sẽ sử dụng lại chúng sau khi chúng ta cài đặt một bàn phím mới trở lại vị trí .

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Tiếp tục tách giá kim loại đến khi có đủ chỗ để lắm nó với ngón tay của bạn .

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Bây giờ bạn có thể tiếp tục tách giá với ngón tay và làm gãy đầu của đinh tán còn lại . Cố gắng không làm cong bẹp giá .

Tôi thấy rằng làm cái đó nhanh chóng . Những đinh tán nhựa đó không đủ mạnh và dễ dàng bị mất “đầu” . Tách bàn phím trên Macbook air là khó hơn nhiều .

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Tháo rời giá một cách hoàn toàn

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Bây giờ chúng ta có thể vào bàn phím và bắt đầu tách nó ra khỏi vỏ trên .

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Có thêm những đinh tán giữ bàn phím .

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Tách bàn phím ra khỏi vỏ trên . Sử dụng máy để làm chảy thêm đinh tán nếu cần thiết . Cần có thể nắm bàn phím với ngón tay và giật nó ra khỏi vỏ trên . Đó là ok nếu bạn làm gãy bàn phím chỉ hãy cẩn thận với vỏ trên .

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Tháo bàn phím cũ một cách hoàn toàn

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Sửa chữa vỏ trên để thay thế bàn phím 

Đây là bộ phận của trên với bàn phím đã được tháo . Bây giờ đó là lúc để làm sạch khung nếu nó bị bẩn .

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Chúng ta hãy nhìn gần hơn vào các vít tán . Khi tôi giật bàn phím cũ ra khỏi vỏ trên , không phải tất cả ” đầu” vít được tháo rời sạch .

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Làm sạch chúng sử dụng một kìm nhọn . Bạn có thể ép vít tán để tạo hình cho nó và làm nó hẹp lại . Bạn sẽ phải có thể đẩy nhựa qua một lỗ trên bàn phím mới .

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Một số vít bị mất hoàn toàn nhưng đó là ok . Bạn vẫn sẽ có đủ những cái còn lại để làm chặt bàn phím mới đúng chỗ . 

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Cài đặt một bàn phím mới

Đặt bàn phím mới ở trên vỏ trên và đẩy nó một cách chắc chắn vào đúng vị trí .

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Tất cả các vít còn lại phải được đặt một cách chính xác để bàn phím mới không bị lồi lên . Nếu bàn phím mới không đặt một cách chính xác , tháo rời nó và làm sạch các đinh tán lại .

Hãy đảm bảo nó được đặt một cách chính xác trước khi bạn hoàn thành sửa chữa .

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Trong khi sử dụng áp lực trên bàn phím , làm chảy các vít tán để một cái ” đầu” mới được tạo thành và nó sẽ giữ bàn phím .

Chú ý : sau khi giữ bàn phím , chúng ta sẽ phải cài đặt giá trên nó . Hầu hết các vít tán phải đi qua bàn phím và giá . Hãy chú ý cái đó .

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

Cài đặt giá bàn phím và làm sạch tất cả các vít tán theo cùng cách .

thay-the-ban-phim-ma-khong-phai-thay-toan-bo-vo-tren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận