phan-vung-chinh-phan-vung-logic-1

Phân vùng Chính với phân vùng Logic của ổ đĩa : Những đặc tính chính xác của chúng

Hầu hết các bạn đã nghe về phân vùng chính phân vùng mở rộng và phân vùng lôgic đúng không ?

Nhưng bạn có biết chính xác đặc tính của ba loại phân vùng này không? hay loại phân vùng gì Bạn nên sử dụng khi phân vùng một ổ cứng ? hoặc bạn đã từng gặp những vấn đề khi tạo những phân vùng ? .. Nếu bạn quan tâm những chủ đề này hãy tiếp tục đọc bài viết này .

Mẹo : phân vùng chính và phân vùng logic liên quan nhiều đến ổ đĩa MBR bởi vì ổ đĩa gpt chỉ chứa phân vùng chính .

Những đặc tính chính xác giữa phân vùng chính và logic

Trước hết hãy tải về và cài đặt minitool partition Wizard miễn phí đến máy tính của bạn vì chương trình này hiện thông tin của mỗi phân vùng chi tiết .

Minitool partition wizard là công cụ mà có thể giúp người sử dụng Windows hoàn thành cả việc phân vùng cơ bản và cao cấp , bao gồm tạo phân vùng xóa phân vùng mở rộng phân vùng thiết lập phân vùng lôgic phục hồi lại phân vùng bị mất copy ổ đĩa/phân vùng , Convert ổ đĩa MBR sang ổ đĩa GPT .

Sau khi bật chương trình để vào cửa sổ chính của nó .

phan-vung-chinh-phan-vung-logic-1

Từ ảnh chụp màn hình ở trên chúng ta có thể thấy phân vùng c d và F là những phân vùng chính trong khi đó như phân vùng G H và I là những phân vùng logic .

Thế cái gì là phân vùng chính và logic ? hoặc cái gì là những khác biệt chính xác của chúng ? Đây là những câu trả lời .

Mẹo : vì phân vùng logic liên quan đến phân vùng mở rộng , chúng tôi sẽ giải thích những đặc tính của phân vùng chính , phân vùng mở rộng và logic drive .

Phân vùng chính là phân vùng ổ cứng rơi cả hệ điều hành Windows và những dữ liệu khác có thể được lưu trữ và nó là phân vùng duy nhất mà có thể được thiết lập kích hoạt active . có thể được thiết lập Active cho bios , và phân vùng chính lưu trữ những file boot khởi động phải được thiết lập kích hoạt active . Nếu không Windows sẽ không thể boot . Ngoài ra cùng một lúc chỉ một phân vùng chính trên một ổ cứng có thể được thiết lập active . Trên ổ đĩa MBR chỉ có thể có 4 phân vùng chính hoặc 3 phân vùng chính cộng 1 phân vùng mở rộng .

Đây là 3 giải pháp sau khi ngẫu nhiên trọn ổ C kích hoạt .

Windows không boot sau khi ngẫu nhiên chọn ổ C kích hoạt ? bài viết này sẽ nói về phân vùng nào nên được thiết lập kích hoạt và cho ba giải pháp để khắc phục vấn đề này .

Nói một cách chính xác phân vùng mở rộng chỉ là một khu vực xác định nơi phân vùng logic nằm . chúng ta đã nói ổ đĩa MBR có thể giữ 4 phân vùng chính nhiều nhất . để tạo nhiều hơn 4 phân vùng , phân vùng mở rộng được đưa ra . Trên khu vực thuộc về phân vùng mở rộng , chúng ta có thể tạo ra nhiều phân vùng logic drive . Tuy nhiên một ổ cứng có thể có tối đa một số phân vùng mở rộng .

Logic Drive là phân vùng ổ cứng được tạo ra trong phân vùng mở rộng . Giống như phân vùng chính , một phân vùng logic có thể được sử dụng để cài đặt Windows và bất kỳ loại file nào nhưng chúng không thể thiết lập kích hoạt nó .

Mẹo : trong disk management , vùng chưa được phân vùng là phân vùng chính được gọi là unallocated space , trong khi phần chưa được phân vùng trong phân vùng mở rộng được đặt tên Free Space , unallocated không thể được sử dụng để mở rộng đến hoặc tạo ra phân vùng logic . Free Space không thể được sử dụng để mở rộng hoặc tạo ra phân vùng chính.  nhưng minitool partition Wizard có thể phá vỡ giới hạn này.  Nếu bạn không tin tôi download phiên bản miễn phí của chương trình để thử .

Bây giờ bạn đã hiểu cơ bản về phân vùng chính phân vùng mở rộng và phân vùng lôgic . Tuy nhiên bạn đã bao giờ tạnh một phân vùng như vậy trước đây chưa hoặc gặp những vấn đề trong quá trình tạo ra những loại của phân vùng như thế ? bây giờ xem hướng dẫn từng bước để hiểu chi tiết .

Trang: 1 2

Viết bình luận