tai-sao-ung-dung-hien-vi-tri-sai-cua-con-ban

Sơ đồ như nào ứng dụng < Find My Kids> hoạt động .

Tại sao ứng dụng hiện vị trí sai của con bạn ?

Thỉnh thoảng chúng tôi nhận được than phiền rằng ứng dụng xác định vị trí tọa độ không chính xác.  Bố mẹ thường băn khoăn . Tại sao họ không thể thấy con họ < ngồi ngay cạnh họ> trên bản đồ. Chúng ta hãy thử tìm các cách ứng dụng < Find My Kids> xác định tọa độ là lý do tại sao định vị có thể không chính xác .

Như nào < Find My Kids>xác định vị trí của trẻ ?

Trước hết quan trọng là hiểu ứng dụng không tự xác định vị trí của nó – nó chỉ cho tọa độ nhận được từ thiết bị của trẻ ( điện thoại thông minh đồng hồ hoặc thiết bị theo dõi GPS ) trên bản đồ . Các thiết bị có thể xác định tọa độ của chúng bằng LPS , Wifi và GPS và mỗi cách xác định tọa độ này có ưu điểm và nhược điểm của nó . Chúng ta hãy xem xét mỗi cái .

Sơ đồ như nào ứng dụng < Find My Kids> hoạt động .

Tại sao tọa độ vị trí xác định bởi LBS là ít chính xác nhất ?

Bước đầu trên một thiết bị xác định vị trí của nó là tìm kiếm các trạm điện thoại gần nhất . Các trạm này được hợp vào các nhóm và mỗi nhóm có một số duy nhất của nó.  Tùy thuộc vào nhóm cho vị trí . Theo dữ liệu nhận được từ các trạm , khu vực nơi thiết bị đặt có thể được xác định.

Cách xác định này phù hợp nếu một thiết bị cần xác định vị trí của thành phố hoặc khu vực để thiết lập ngày và giờ . Nhưng lỗi của cách này là rất lớn.  Ngoài ra trong những thành phố nhỏ vùng quê và dọc theo cao tốc số lượng các trạm là không nhiều và lỗi có thể thể là nhiều km .

Xác định bằng wifi . Tại sao không chính xác lắm ?

Xác định bằng Wifi là chính xác hơn so với LBS bởi vì có nhiều điểm truy cập wi-fi hơn so với các trạm sóng . Nếu một thiết bị được xác định trong khu vực có nhiều ưu điểm phát wi-fi thì tọa độ có thể là rất chính xác .

Tuy nhiên cách xác định này có một bất lợi lớn . Vấn đề là vị trí các điểm truy cập wi-fi được đăng ký khi vị trí này được làm . Sau đó vị trí này có thể dịch chuyển sang nơi nào đó khác với chủ của nó và cho tọa độ sai .

Tại sao định vị GPS là chính xác nhất ?

GPS hệ thống định vị toàn cầu và bao gồm 31 vệ tinh . Các vệ tinh được định vị trong không gian và gửi các tọa độ từ đó . Hệ thống GPS ban đầu được tạo ra cho hàng hải và hàng không . Cùng với sự phát triển của dịch vụ dẫn đường GPS đã trở lên giúp những chất bị khác xác định tọa độ .

GPS hoạt động trên toàn thế giới 24/7 . Một thiết bị nhận được nhiều tín hiệu từ các vệ tinh GPS và khi nó nhận nhiều hơn 4 tính hiệu nó tìm kiếm điểm giao hội của chúng.  Điểm này là toạ độ của thiết bị .

Theo cách xác định này cho dữ liệu chính xác nhất về vị trí nhưng nó cũng có hạn chế của nó.  Hệ thống GPS hoạt động tốt nhất ngoài trời . Vấn đề có thể xảy ra khi xác định bên trong nhà trên đường phố chật hẹp và trong các phương tiện giao thông.

Sau khi tọa độ được xác định theo cách này hay cách kia chúng gửi đến server < Find My Kids> ở đó chúng sẽ được xử lý.  Quá trình này mất vài giây sau đó bạn có thể thấy vị trí của con bạn trên bản đồ

 

 

 

Viết bình luận