DANH-SACH-MAT-KHAU-MAC-DINH-CAMERA-IP
15 Th3

Danh sách mật khẩu mặc định camera IP 2020

Bạn đang tìm mật khẩu mặc định của camera HKvision hay bất kỳ camera ip nào khác không ?

có lúc bạn có một camera ip trước mặt nhưng bạn không biết như nào để truy cập vào nó chỉ bởi vì bạn mất mật khẩu mặc định của camera . 

Đó sẽ là rất khó chịu u để thấy tin nhắn ” mật khẩu sai ” trên màn hình khi cố đăng nhập vào camera. 

Đó là tại sao tôi đã tạo ra danh sách mật khẩu mặc định camera IP để mọi người có thể sử dụng . 

Do vấn đề về an ninh , hầu hết các camera ip mới không có mật khẩu mặc định và bạn phải tạo ra mật khẩu trong quá trình cài đặt . Danh sách mật khẩu này là cho các model camera ip cũ hoặc camera là vẫn có phần mềm cũ .

Mật khẩu mặc định hikvision thường là cái được tìm nhiều nhất một nhưng nó chỉ sử dụng cho các mô đen cũ Vũ vì các mô đen mới khi bắt bạn phải tạo ra mật khẩu trong quá trình cài đặt .

Hãy thử sử dụng nó .

Danh sách cách mật khẩu mặc định camera ip .

Camera Manufacturer Username Password
3xLogic admin 12345
ACTi Admin 123456
ACTi admin 123456
Amcrest admin admin
American Dynamics admin admin
American Dynamics admin 9999
Arecont Vision admin <blank>
AvertX admin 1234
Avigilon admin admin
Avigilon administrator <blank>
Axis root pass
Axis root <blank>
Basler admin admin
Bosch <blank> <blank>
Bosch service service
Bosch Dinion <blank>
Brickcom admin admin
Canon root Model# of camera
Canon root camera
CBC Ganz admin admin
Cisco no default <blank>
CNB root admin
Costar root root
Dahua admin admin
Dahua 888888 888888
Dahua 666666 666666
Digital Watchdog admin admin
DRS admin 1234
DVTel Admin 1234
DynaColor Admin 1234
FLIR admin fliradmin
FLIR admin admin
Foscam admin <blank>
GeoVision admin admin
Grandstream admin admin
GVI Admin 1234
HIKVision admin 12345
Honeywell administrator 1234
Honeywell admin 1234
IndigoVision BX/GX Admin 1234
IndigoVision Ultra <blank> <blank>
Intellio admin admin
Interlogix admin 1234
IOImage admin admin
IPX-DDK root Admin
IPX-DDK root admin
IQInvision root system
JVC admin Model# of camera
JVC admin jvc
Longse admin 12345
Lorex admin admin
LTS Security admin 12345
LTS Security admin 123456
March Networks admin <blank>
Merit Lilin Camera admin pass
Merit Lilin Recorder admin 1111
Messoa admin Model# of camera
Mobotix admin meinsm
Northern admin 12345
Oncam admin admin
Panasonic admin 12345
Panasonic admin1 password
Pelco admin admin
PiXORD admin admin
PiXORD root pass
Qsee admin admin
Qsee admin 123456
QVIS Admin 1234
Reolink admin <blank>
Samsung root 4321
Samsung root admin
Samsung admin 4321
Samsung admin 1111111
Sanyo admin admin
Scallop admin password
Sentry360 Admin 1234
Sentry360 admin 1234
Sentry360 admin <blank>
Sony admin admin
Speco root root
Speco admin admin
Speco admin 1234
StarDot admin admin
Starvedia admin <blank>
Sunell admin admin
SV3C admin 123456
Swann admin 12345
Toshiba root ikwb
Trendnet admin admin
Ubiquiti ubnt ubnt
UDP root unknown
Uniview admin 123456
Verint admin admin
VideoIQ supervisor supervisor
Vivotek root <blank>
W-Box admin wbox123
W-Box admin admin
Wodsee admin <blank>

 

 

Viết bình luận