nhu-nao-de-cai-dat-mot-camera-ip-gui-email

Như nào để cài đặt một camera IP gửi Email

Trong bài viết này tôi sẽ trình bày như nào để cài đặt một camera IP để gửi Email .

Quá trình là rất đơn giản và sử dụng cho bất kỳ model nào , hãy đọc tiếp ..

nhu-nao-de-cai-dat-mot-camera-ip-gui-email (7)

Camera IP có thể gửi email để báo động cho bạn biết khi một sự kiện như phát hiện chuyển động , phát hiện âm thanh , phân tích video thông minh ..

Có thể sử dụng tài khoản email của bạn như các dịch vụ miễn phí Gmail và Hotmail .

Bạn có thể đăng nhập vào camera ip của bạn và thiết lập trong chưa đầy 5 phút

Hãy bắt đầu

Thông tin camera IP cần 

Để cài đặt camera IP gửi Email bạn cần có thông tin email của bạn .

Camera sẽ sử dụng server SMTP để gửi email và bạn có thể sử dụng cái tương tự mà được dùng bởi tài khoản outlook của bạn ( hoặc bất kỳ phần mềm nào khác bạn sử dụng )

Đây là ví dụ về thông tin bạn cần nếu bạn sử dụng một tài khoản gmail :

SMTP Server address : smtp.gmail.com

Encryption type : SSL hoặc TLS

Server port number : 25 hoặc 465

User name (ID) : email của bạn

Password : mật khẩu

Bạn có thể search Google thông tin nếu bạn đang sử dụng một tài khoản email khác .

Như nào để cài đặt camera ip

Các bước để cài đặt camera ip của Email là rất đơn giản .

Bạn chỉ việc mở menu cài đặt email và nhập các thông tin.

Xem ví dụ dưới đây với một camera ip Samsung SNB-8000 chuyên nghiệp

nhu-nao-de-cai-dat-mot-camera-ip-gui-email

Với camera này , cấu hình email có sẵn ở trên menu Event

Hình ảnh dưới đây cho thấy màn hình cấu hình email .

nhu-nao-de-cai-dat-mot-camera-ip-gui-email

Như bạn có thể thấy , nó cần vào địa chỉ server , ID email , mật khẩu , cổng (465) , và thông tin còn lại tin nhắn .

Và chỉ cần thế , click vào apply , và camera có thể test email

Quan trọng : chắc chắn cấu hình địa chỉ ip mạng là chính xác .

Cài đặt một camera IP rẻ tiền để gửi email

Như bạn có thể thấy các bước ốc là rất đơn giản để cài đặt camera giám sát chuyên nghiệp để gửi email. Bây giờ chúng ta hãy xem ví dụ về một model rẻ tiền . 

Trong ví dụ này tôi sử dụng camera dùng pin Reolink Argus PT 

Đây là các bước để thiết lập email camera :

  1. Đăng nhập vào ứng dụng của camera
  2. Mở menu Email Alert >> email setting
  3. Vào email sender và Recipient
  4. Chọn loại email ( văn bản hoặc hình ảnh )
  5. Click vào nút test cấu hình
  6. Kiểm tra inbox email của bạn

Xem chi tiết cấu hình email bên dưới

Click vào icon cấu hình ở trên cùng

nhu-nao-de-cai-dat-mot-camera-ip-gui-email

Chọn email Alert

nhu-nao-de-cai-dat-mot-camera-ip-gui-email

Click vào nút “email settings”

nhu-nao-de-cai-dat-mot-camera-ip-gui-email

Vào Sender và Recipient

nhu-nao-de-cai-dat-mot-camera-ip-gui-email

Hãy chắc chắn bạn đang sử dụng thông tin server smtp chính xác

Vào thông tin người gửi

nhu-nao-de-cai-dat-mot-camera-ip-gui-email

Chọn email server

nhu-nao-de-cai-dat-mot-camera-ip-gui-email

Như bạn có thể thấy cổng smtp là 465 làm mặc định cho server Gmail

Vào thông tin recipient

nhu-nao-de-cai-dat-mot-camera-ip-gui-email

Kiểm tra kỹ mọi thứ

nhu-nao-de-cai-dat-mot-camera-ip-gui-email

Chọn email content

nhu-nao-de-cai-dat-mot-camera-ip-gui-email

Click vào nút ” send test Email “

nhu-nao-de-cai-dat-mot-camera-ip-gui-email

Click vào nút test và kiểm tra mailbox của bạn

Thông thường nó mất khoảng 2 phút để nhận Email

nhu-nao-de-cai-dat-mot-camera-ip-gui-email

Và đây là cái tôi có thể thấy trên email

nhu-nao-de-cai-dat-mot-camera-ip-gui-email

Camera gửi các báo động dựa vào chuyển động được phát hiện bằng cảm biến 

Cuối cùng

Tôi hi vọng bạn có thể biết như nào để cài đặt đặt camera IP để gửi email

Quá trình là thật sự đơn giản và bất kỳ ai có thể làm nó được .

Hãy chắc chắn mạng của bạn đang hoạt động một cách chính xác và mọi thứ sẽ Ok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận