nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Như nào để tháo laptop Asus ZenBook UX330 UX330U UX330UA

Trong hướng dẫn này tôi giải thích như nào để tháo rời laptop Asus ZenBook UX330 UX330U UX330UA

Trong ví dụ cụ thể này tôi tháo laptop Asus ZenBook UX330U nhưng tất cả các model khác sẽ tương tự .

Bước 1

Bắt đầu quá trình tháo bằng việc tháo tất cả các vít ở đáy vỏ .

Một vít Torx 5 ( được đánh màu xanh ) dài hơn 8 vít Torx 5 khác ( được đánh màu đỏ ) .

Cũng đừng quên tháo 2 vít Philips ẩn dưới hai chân cao su ở đáy ( được đánh màu vàng )

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 2

Tách đáy vỏ ra khỏi vỏ trên

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 3

Tháo rời đáy vỏ

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 4

Đảm bảo ngắt kết nối cáp pin trước khi tiếp tục bất kỳ tháo laptop nào khác

Số bộ phận cáp I/O laptop Asus ZenBook UX330 UX330U UX330UA : 08201-01342000 .

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Để ngắt kết nối cáp pin , nó cần mở khóa đầu nối trước .

Trượt giá khóa kim loại theo hướng trên hình ( mũi tên màu đỏ ) để mở khóa đầu nối .

Sau đó nhấc đầu nối pin lên ( mũi tên màu vàng ) và rút nó ra khỏi mainboard .

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 5

Trong laptop Asus ZenBook UX330 UX330U UX330UA pin được gắn dưới cáp bo I/O . Chúng ta hãy tháo cáp này trước .

Tháo 2 vít khỏi mỗi cạnh của cáp I/O . 2 vít này ( trên vỏ đáy ) cũng giữ pin .

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 6

Nhấc mỗi cạnh của cáp I/O để ngắt kết nối nó khỏi mainboard và bo I/O . Tháo rời cáp I/O .

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 7

Tháo 6 vít giữ pin với vỏ trên

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 8

Nhấc lên và tháo rời pin

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Laptop Asus ZenBook UX330 UX330U UX330UA có model pin sau được cài : c31n1602 .

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 9

Tháo một vít giữ ổ SSD

Kéo ổ SSD ra

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 10

Tháo một vít giữ quạt làm mát và ngắt kết nối cáp quạt ra khỏi bo I/O

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 11

Tháo rời quạt làm mát

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 12

Ngắt kết nối 2 cáp anten wi-fi ra khỏi card wi-fi .

Tháo 1 vít giữ card wi-fi

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 13

Kéo card wi-fi ra

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 14

Tháo 2 vít giữ bo I/O và rút cáp loa ra

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 15

Tháo rời bo I/O ( USB , đọc thẻ SD , bo Jack audio )

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 16

Tháo 3 vít giữ mainboard với vỏ trên .

Ngắt kết nối những cáp được đánh màu sau :

  • Cáp màn hình ( màu da cam )
  • Cáp touchpad ( màu vàng )
  • Cáp bàn phím ( màu xanh lá )
  • Cáp đèn bàn phím ( màu xanh da trời )

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Đây là như nào để ngắt kết nối tất cả cáp dẹt ở cạnh dưới của mainboard .

Mở khóa đầu nối bằng cách nhấc thanh khóa lên ( mũi tên màu đỏ ) và sau đó kéo cáp ra ( mũi tên màu vàng ) .

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Đây là như nào để ngắt kết nối cáp màn hình.

Bóc băng dính giữ kết nối . Kéo cáp ra .

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 17

Tháo mainboard ra khỏi bộ phận vỏ trên

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Đây là hình ảnh của mặt bên kia mainboard

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Laptop Asus ZenBook UX330 UX330U UX330UA mainboard có jack nguồn DC được hàng . Nếu Jack DC bị hỏng , bạn sẽ cần hàn để thay thế Jack .

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 18

Đặt laptop lật ngược với màn hình được mở trên mép của bàn .

Tháo 2 vít ra khỏi mỗi bản lề màn hình .

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bước 19

Tách bộ phận màn hình ra khỏi vỏ trên

Tiện đây trong laptop Asus ZenBook UX330 UX330U UX330UA màn hình có thể được được tháo chỉ sau khi bạn tháo mainboard.  Một phần của bản lề màn hình bên phải được gắn dưới mainboard .

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

Bàn phím được gắn cố định đến vỏ trên và không thể được tháo rời và thay thế dễ dàng . Nếu bàn phím hỏng bạn sẽ phải thay thế bộ phận vỏ trên hoặc thử sửa chữa .

nhu-nao-de-thao-laptop-Asus-ZenBook-UX330-UX330U-UX330UA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận